บริษัท เจ.เอส.วี. เทคนิคอล จำกัด

ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายท่อส่งลม ท่อระบายอากาศ (Airduct System) ท่อสำหรับงานก่อสร้าง (Post Tension) ผลิตและออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ในการควบคุม ใช้เครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและผลิตตามมาตรฐานของ SMACNA ทำให้ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ ARROW DUCT เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ สินค้าที่ผลิตภายใต้แบรนด์ ARROW DUCT ได้แก่ท่อส่งลมและท่อระบายอากาศชนิด ท่อกลม ท่อวงรี ท่อสี่เหลี่ยม ท่อเอนกประสงค์ และข้อต่อท่อ (Fittings) และท่อระบบงานก่อสร้าง ได้แก่ ท่อ Post Tension ชนิด ท่อกลม ท่อวงรี และอุปกรณ์การติดตั้ง (Accessories)

Thick Steel Welding Duct

ท่อเหล็กชนิดหนา งานเชื่อมสําหรับ งานระบายอากาศ งานดูด งานไซโล งานไซโคลน งานลําเลียงเศษวัสดุผลิตจากเหล็กดํา (SS41) และสแตนเลส (SUS304) มีความหนาตั้งแต่ 1.2 mm. ถึง 6 mm. ใช้งานสำหรับระบบระบายอากาศ งานดูด งานไซโล  งานไซโคลนและงานลําเลียงเศษวัสดุ ปล่องควันครัว ท่อดูดความร้อน ควัน ไอเสีย ไอตะกั่วและกลิ่นตางๆ เป็นท่อที่มีความแข็งแรงสูง

วัสดุที่ใช้ในการผลิต

  • ผลิตจากวัสดุเหล็กดํา (SS41) และสแตนเลส (SUS304)
  • มีความหนาตั้งแต่ 1.2 mm. ถึง 6 mm.
  • ขนาดท่อกลม เสนผ่าศูนย์กลาง ตั้งแต 8” ขึ้นไป ขนาดทอสี่เหลี่ยม ตั้งแต 4” ขึ้นไป
  • สามารถทนอุณหภูมิ เหล็กดํา -75° C ถึง +400° C สแตนเลส -75° C ถึง +800° C
  • ความยาวท่อตามความต้องการ