บริษัท เจ.เอส.วี. เทคนิคอล จำกัด

ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายท่อส่งลม ท่อระบายอากาศ (Airduct System) ท่อสำหรับงานก่อสร้าง (Post Tension) ผลิตและออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ในการควบคุม ใช้เครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและผลิตตามมาตรฐานของ SMACNA ทำให้ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ ARROW DUCT เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ สินค้าที่ผลิตภายใต้แบรนด์ ARROW DUCT ได้แก่ท่อส่งลมและท่อระบายอากาศชนิด ท่อกลม ท่อวงรี ท่อสี่เหลี่ยม ท่อเอนกประสงค์ และข้อต่อท่อ (Fittings) และท่อระบบงานก่อสร้าง ได้แก่ ท่อ Post Tension ชนิด ท่อกลม ท่อวงรี และอุปกรณ์การติดตั้ง (Accessories)

Post Tension Duct

ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี (GALVANIZED) มีเกลียวยาวตลอดแนวเป็นลอนมีลักษณะสูงๆต่ำๆอย่างลูกคลื่นแบบลูกฟูก ซึ่งทำให้สามารถยึดเกาะกับคอนกรีตได้แน่น และถ่ายแรงเข้ากับพื้นคอนกรีตได้ดี มีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับงานก่อสร้างอาคาร บ้านเรือน งานสร้างถนน งานสร้างสะพานและงานก่อสร้างฐานราก (บ็อกเอาท์) เครื่องจักร ตอม่อ ผนังอาคาร ฯลฯ ท่อทรงกลม มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 30 mm. – 300 mm. ท่อทรงวงรี มีความกว้าง 40 mm. – 100 mm. ความสูง 15 mm. – 30 mm.