บริษัท เจ.เอส.วี. เทคนิคอล จำกัด

ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายท่อส่งลม ท่อระบายอากาศ (Airduct System) ท่อสำหรับงานก่อสร้าง (Post Tension) ผลิตและออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ในการควบคุม ใช้เครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและผลิตตามมาตรฐานของ SMACNA ทำให้ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ ARROW DUCT เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ สินค้าที่ผลิตภายใต้แบรนด์ ARROW DUCT ได้แก่ท่อส่งลมและท่อระบายอากาศชนิด ท่อกลม ท่อวงรี ท่อสี่เหลี่ยม ท่อเอนกประสงค์ และข้อต่อท่อ (Fittings) และท่อระบบงานก่อสร้าง ได้แก่ ท่อ Post Tension ชนิด ท่อกลม ท่อวงรี และอุปกรณ์การติดตั้ง (Accessories)

Project Reference

 • THAI FOOD
 • BIG C ดาวคะนอง
 • BIG C ติวานนท์
 • บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 • โรงงานประกอบรถยนต์ BMW (ระยอง)
 • BITECH BANGKOK
 • UNIVER THAI HOLDING
 • โรงงานนานาชาติ สุขุมวิท 15
 • ศูนย์ขยายพันธุ์พืช จังหวัดเชียงใหม่
 • ศูนย์ขยายพันธุ์พืช จังหวัดลำปาง
 • ศูนย์ขยายพันธุ์พืช จังหวัดสุโขทัย
 • ศูนย์ขยายพันธุ์พืช จังหวัดอุดรธานี
 • ศูนย์ขยายพันธุ์พืช จังหวัดกาฬสินธุ์
 • บริษัท ลิงค์เวิลล์ อีเลคทรอนิค จำกัด
 • TPS FURNITURE CO.,LTD.
 • BANJAMIGR PACKING CO.,LTD
 • .O.K. RUBBLER CO.,LTD.
 • บริษัท บางกอกมาสเตอร์ จำกัด (ระยอง)
 • โรงพยาบาลอภัยภูเบศ (ปราจีนบุรี)
 • บริษัท กระจกอาซาฮี จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เอพินา อุตสาหกรรม จำกัด
 • B.FOOD PRODUCT INTERNATIONAL
 • THAI MARUNI CO.,LTD.
 • โรงแป้งมัน จังหวัดร้อยเอ็ด
 • โรงแป้งมัน จังหวัดนครราชสีมา
 • โรงแป้งมัน จังหวัดกาฬสินธุ์
 • บริษัท สามร้อยยอด จำกัด
 • บริษัท ปราณบุรี สับปะรดกระป๋อง จำกัด
 • บริษัท สองพันบุรี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 • วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
 • M & H MANUFACTURING CO.,LTD.
 • บริษัท ซี เค ชูส์ จำกัด
 • บริษัท ไทย.เอ็น.โอ.เค จำกัด
 • บริษัท แอดว๊านซ์เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
 • สนามบินสุวรรณภูมิ
 • แม็คโคร
 • บริษัท โตโยอิ้ง จำกัด
 • โฮมโปร
 • อินเด็กซ์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฎ สวนสุนันทา
 • มหาวิทยาลัยรังสิต
 • โลตัส
 • โครงการ เอส.อาร์.เอ.พี
 • โลตัส จังหวัดอุดรธานี
 • โลตัสระแหง จังหวัดตาก
 • แม็คโครแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
 • แม็คโคร จังหวัดลำปาง
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่