บริษัท เจ.เอส.วี. เทคนิคอล จำกัด

ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายท่อส่งลม ท่อระบายอากาศ (Airduct System) ท่อสำหรับงานก่อสร้าง (Post Tension) ผลิตและออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ในการควบคุม ใช้เครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและผลิตตามมาตรฐานของ SMACNA ทำให้ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ ARROW DUCT เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ สินค้าที่ผลิตภายใต้แบรนด์ ARROW DUCT ได้แก่ท่อส่งลมและท่อระบายอากาศชนิด ท่อกลม ท่อวงรี ท่อสี่เหลี่ยม ท่อเอนกประสงค์ และข้อต่อท่อ (Fittings) และท่อระบบงานก่อสร้าง ได้แก่ ท่อ Post Tension ชนิด ท่อกลม ท่อวงรี และอุปกรณ์การติดตั้ง (Accessories)

Wind Flex Duct

ท่อลมเอนกประสงค์ชนิดยืดหยุ่นได้สูง สามารถดัดโค้งงอได้ตามทิศทางที่ต้องการ สะดวกแก่การใช้งานเป็นท่อลม Flex ที่มีแรงเสียดทานน้อย มีน้ําหนักเบา สวยงาม ติดตั้งและตัดงาย สำหรับการใช้งาน ระบบระบายอากาศ (ท่อลม) ปล่องควันครัว ท่อดูดความร้อน ท่อดูดควัน ไอเสีย ไอตะกั่วและกลิ่นต่างๆ

วัสดุที่ใช้ในการผลิต

  • ผลิตจากวัสดุอลูมิเนียม สามารถทนอุณหภูมิ -75° C ถึง +250° C
  • มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ตั้งแต่ 3″ – 16″
  • สามารถยืดหยุ่นและดัดโค้งงอได้ตามทิศทางที่ต้องการ
  • ติดตั้งง่าย สะดวก รวดเร็วและราคาถูก

A Flex Duct

ท่อลมเอนกประสงค์  ชนิดยืดหยุ่นได้สูง  ผลิตจากวัสดุ Foil (Aluminum  Polyester  Laminated), Wire (Steel Wire), Adhesion (Self-Hardening Type) สามารถดัดโค้งงอได้ตามทิศทางที่ต้องการ สะดวกแก่การใช้งานเป็นท่อลม Flex ที่มีแรงเสียดทานน้อย มีน้ําหนักเบา สวยงาม ติดตั้งและตัดงาย สำหรับการใช้งาน ระบบระบายอากาศ (ท่อลม) ปล่องควันครัว ท่อดูดความร้อน ท่อดูดควัน ไอเสีย ไอตะกั่วและกลิ่นต่างๆ

  • มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 100 mm. – 500 mm.
  • สามารถทนอุณหภูมิ -30° C ถึง 150° C
  • สามารถยืดหยุ่นและดัดโค้งงอได้ตามทิศทางที่ต้องการ
  • มีความยาว 10 เมตร

Air Vent

Flexible Metal Duct

ท่อลมสามารถโค้งงอได้ มีความแข็งแรงและรับแรงสั่นสะเทือนได้ดี ผลิตจากวัสดุสังกะสี (Galvanize) หรือสแตนเลส (Stainless) มีขนาดเส้นผาศูนย์กลาง 1/2″ – 12″