บริษัท เจ.เอส.วี. เทคนิคอล จำกัด

ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายท่อส่งลม ท่อระบายอากาศ (Airduct System) ท่อสำหรับงานก่อสร้าง (Post Tension) ผลิตและออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ในการควบคุม ใช้เครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและผลิตตามมาตรฐานของ SMACNA ทำให้ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ ARROW DUCT เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ สินค้าที่ผลิตภายใต้แบรนด์ ARROW DUCT ได้แก่ท่อส่งลมและท่อระบายอากาศชนิด ท่อกลม ท่อวงรี ท่อสี่เหลี่ยม ท่อเอนกประสงค์ และข้อต่อท่อ (Fittings) และท่อระบบงานก่อสร้าง ได้แก่ ท่อ Post Tension ชนิด ท่อกลม ท่อวงรี และอุปกรณ์การติดตั้ง (Accessories)

Long Seam Duct

ท่อลมมีตะเข็บแนวเดียวยาวตลอดเป็นเส้นตรง พับเป็นแบบ DOUBLE SEAM และรีดด้วยเครื่องจักร ใช้สำหรับงานระบบระบายอากาศ ท่อดูดความร้อน ควัน ไอเสียและกลิ่นต่างๆ งานไซโล ท่อลําเลียงเศษวัสดุ

วัสดุที่ใช้ในการผลิต

  • เหล็กเคลือบสังกะสี (Galvanize) ความหนา 0.45 – 1.2 mm. อุณหภูมิ -40°C ถึง +250°C
  • สแตนเลส (Stainless) ความหนา 0.4 – 0.8 mm. อุณหภูมิ -40°C ถึง +450°C

การใช้งาน

  • ระบบปรับอากาศ (Air Duct)
  • ระบบระบายอากาศ ท่อดูดความร้อน ควัน ไอเสียและกลิ่นต่างๆ งานไซโล ท่อลําเลียงเศษวัสดุ
  • ประกอบ ติดตั้งงาย สะดวก รวดเร็ว สวยงามและประหยัดเวลา ราคาประหยัด