บริษัท เจ.เอส.วี. เทคนิคอล จำกัด

ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายท่อส่งลม ท่อระบายอากาศ (Airduct System) ท่อสำหรับงานก่อสร้าง (Post Tension) ผลิตและออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ในการควบคุม ใช้เครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและผลิตตามมาตรฐานของ SMACNA ทำให้ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ ARROW DUCT เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ สินค้าที่ผลิตภายใต้แบรนด์ ARROW DUCT ได้แก่ท่อส่งลมและท่อระบายอากาศชนิด ท่อกลม ท่อวงรี ท่อสี่เหลี่ยม ท่อเอนกประสงค์ และข้อต่อท่อ (Fittings) และท่อระบบงานก่อสร้าง ได้แก่ ท่อ Post Tension ชนิด ท่อกลม ท่อวงรี และอุปกรณ์การติดตั้ง (Accessories)

Rectangular Duct

ท่อส่งลมสี่เหลี่ยม ผลิตจากวัสดุเหล็กเคลือบสังกะสี (GALVANIZED) ความหนา 0.45 – 1.20 mm. และสแตนเลส (STAINLESS) ความหนา 0.4 – 0.8 mm. ใช้คอมพิวเตอร์ ควบคุมในการออกแบบและผลิต เหมาะสำหรับงาน ระบบปรับอากาศ (AIR DUCT) งานส่งลมระบายอากาศ

Rectangular Duct Fittings