บริษัท เจ.เอส.วี. เทคนิคอล จำกัด

บริษัท เจ. เอส.วี เทคนิคอล จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2539 เป็นโรงงานผลิตท่อลม  ท่อระบายอากาศ ท่อลำเลียง (SPIRAL DUCT)  และท่อสำหรับงานระบบก่อสร้าง POST TENSION DUCT ภายใต้แบรนด์ ARROW DUCT และทางบริษัทฯ ได้พัฒนาปรับปรุงเทคนิคการผลิตอย่างสม่ำเสมอ นำเข้าเครื่องจักรออโตเมติก CNC ที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการผลิต มีการวิจัยพัฒนาจนสามารถผลิตเครื่องจักรออโตเมติก CNC ใช้เองในโรงงาน ในปี พ.ศ. 2542 บริษัทฯ ได้รับมาตรฐานการผลิตตามระบบ ISO9002 : ISO9001, BVQI : ISO9002, PSB EN 50086-1, IEC 60754, TIS 513-2527 : IP54 และมีการขยายตลาดโดยเริ่มส่งผลิตภัณฑ์ออกขายยังต่างประเทศ อาทิ เช่น ประเทศสิงคโปร์, ประเทศอเมริกา, ประเทศออสเตรีย เป็นต้น

Company & Factory

 • ชื่อองค์กร : บริษัท เจ.เอส.วี. เทคนิคอล จำกัด
 • สำนักงาน : 3088 ม.10 ถ.สุขุมวิท 107 ต.สำโรงเหนือ
 • อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
 • โรงงาน : 31 ม.1 ตำบลพานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
 • โทรศัพท์ : 02-749-9210
 • มือถือ : 081-908-4048 , 081-984-0701
 • แฟกซ์ : 02-749-8183
 • อีเมล์ : info@airduct.co.th
 • จัดตั้งขึ้น : พ.ศ. 2539
 • ผู้ก่อตั้ง : คุณเลิศชัย วงศ์ชัยสิทธิ์
 • ทุนจดทะเบียน : 102,000,000 บาท (ชำระเต็ม)
 • ประเภทธุรกิจ :
 • ผลิตและจัดจำหน่ายท่อระบายอากาศและระบบงานก่อสร้าง
 • การรับรองมาตรฐาน : BVQI : ISO9002 , PSB EN 50086-1
 • IEC 60754 , TIS 513-2527 : IP54
 • พื้นที่โรงงาน : 25,200 ตร.ม.
 • พื้นที่ปฏิบัติงาน : 13,286 ตร.ม.
 • จำนวนพนักงาน : 150 คน